KONGRES 2020 PROGRAM

V okviru letošnjega kongresa bomo obravnavali teme s področij celovite digitalne in poslovne transformacije, modernih tehnologij v logistiki in transportu, umetne inteligence, avtomatizacije in robotizacije v logistiki, transportu in proizvodni logistiki. Predstavljali bomo konkretne primere v proizvodni, logistiki, transportu, posebno pozornost pa bomo tokrat posvetili tudi »špediciji«, carini in projektnim tovorom. 

Logistika in proizvodnja zmanjšujeta razkorak za najboljšimi evropskimi ekonomijami. Vedno bolj se uveljavljamo tudi v svetu. Ob tem se porajajo vprašanja katera tehnologija je za naš poslovni model najprimernejša? Na kaj moramo biti še posebej pozorni ob zamenjavi tehnologije? Kako pametno pristopiti k poslovni transformaciji? Ali se zaradi digitalizacije spreminja vloga organizatorjev transporta in spremljajočih dejavnosti? Kako?

1. DAN

REGISTRACIJA

OSREDNJE TEME:

- Digitalizacija in avtomatizacija kot osnova za poslovno transformacijo

- Visoka tehnologija za dvig produktivnosti

- Ustvarjanje visoke dodane vrednosti skozi kompleksne vrste tovora

PODELITEV NAGRAD

DRUŽABNI VEČER

1

2. DAN

REGISTRACIJA

OSREDNJE TEME:

- Tehnologije prihodnosti v logistiki – klučni dejavnik za dolgoročni uspeh

- Prihodnost in napredne rešitve na področju špedicije

- Znane spremembe v carinskih postopkih v naslednjih letih

2

3. DAN

REGISTRACIJA

OSREDNJE TEME:

- Tehnologije prihodnosti v logistiki – klučni dejavnik za dolgoročni uspeh

OGLED DOBRE PRAKSE

ZAKLJUČEK

3