Uspešnost podjetja je danes odvisna od zmožnosti hitrega in učinkovitega prilagajanja in odzivanja na pritiske konkurence in potrebe (pričakovanja) strank. Spremembe in agilnost pa največkrat povezujemo z digitalno transformacijo, ki pa sama po sebi ni dovolj. Potrebna je celovita, poslovna transformacija, preobrazba celotnih procesov, procesov upravljanja, sprememba strategije in sprememba miselnosti od vrhnjega managementa navzdol. S tem namenom napovedujemo glavne teme programa:

KONGRES 2020 PROGRAM

Program je v pripravi. Za več informacij o programu, se lahko oglasite g. Igorju Žuli (igor.zula@3projekt.si, 031 370 303).

REGISTRACIJA

OSREDNJE TEME:

  • Digitalizacija in avtomatizacija kot osnova za poslovno transformacijo
  • Visoka tehnologija za dvig produktivnosti
  • Ustvarjanje visoke dodane vrednosti skozi kompleksne vrste tovora

PODELITEV NAGRAD

DRUŽABNI VEČER

REGISTRACIJA

OSREDNJE TEME:

  • Tehnologije prihodnosti v logistiki – klučni dejavnik za dolgoročni uspeh
  • Prihodnost in napredne rešitve na področju špedicije
  • Znane spremembe v carinskih postopkih v naslednjih letih

REGISTRACIJA

OSREDNJA TEMA:

  • Raziskave in razvoj v logistiki – predstavitev projektov

OGLED DOBRE PRAKSE

ZAKLJUČEK

LOGIST LETA

Slovensko logistično združenje s svojimi aktivnostmi želi spodbujati logistiko ter njene aktivnosti in tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Zato je prav, da prepoznamo te posameznike, njihove dosežke in jih za to tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Temu je namenjeno priznanje LOGIST LETA. To je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

Priznanje Logist leta 2018 je prejela Valerija Špacapan Friš iz podjetja Schenker d.d.

V letu 2020 bomo ponovno podelili priznanje "Logist leta 2019"