SREDA, 5.4.2023

PROJEKTI ZELENE TRANSFORMACIJE / GREEN TRANSITION

Če je zeleno povezano z manjšim ogljični odtisom, potem je zelena transformacija vse, s čimer ustvarjamo več z manjšo porabo energije in čim manjšim koriščenjem drugih virov. Torej tudi vsako povečevanje produktivnosti, vsaka optimizacija, pa naj bo to povezano z delom, materialom, papirjem… Če uspemo v uspešne zgodbe združiti vse navedeno, govorimo o celoviti zeleni transformaciji. Kako k projektom zelene transformacije pristopiti celovito? Kje so izzivi?

DOBRE PRAKSE ENERGETSKEGA MANAGEMETNA / BEST PRACTICES OF ENERGY MANAGEMENT

Posledice vojne v Ukrajini se kažejo na vsakem koraku. Energija je danes dražja kot kadarkoli in je tako kot blago postalo strateška dobrina. Zaradi visokih energentov nekatere industrije omejujejo proizvodnjo, optimizacija na tem področju je postala nujna.

Kakšne so dobre prakse v energetskem managementu? Kje se lahko iščejo rezerve? Kakšni so učinki?

ČETRTEK, 6.4.2023

 

AVTOMATIZACIJA IN DIGITALIZACIJA V TRANSPORTU IN LOGISTIKI / AVTOMATISATION AND DIGITALISATION IN TRANSPORT AND LOGISTICS

Digitalizaicija je postala zaveza tudi v strateških državnih dokumentih. Avtomatizacija in robotizacija sta bila do sedaj v logistiki in transportu močno zapostavljena ukrepa. A se ga vedno bolj zavedajo tako logistična in transportna podjetja kot tudi ponudniki tehnoloških in digitalnih rešitev. Kje so priložnosti za avtomatizacijo tudi v transportu? Kakšne so digitalne rešitve izven klasična digitalizacije osnovnih procesov?

ROBOTIKA v PROIZVODNJI IN LOGISIKI / ROBOTICS IN PRODUCTION AND LOGISTICS

Robotizacija in avtomatizacija postajata nujno orodje v proizvodnih in logističnih operacijah. Avtonomna vozila, fleksibilni sistemi za nabiranje in manipulacijo postajajo del rednih procesov, saj je tudi implementacije vedno enostavnejša.

Kakšne so izkušnje z implementacijo pri najboljših? Kako se lotiti takšnih projektov drugi? Kje so ključni izzivi? Katere procese so podprli najprej?

NAPA PORTS

Družbeno-politične spremembe v zadnjih 30-ih letih, vstop novih članic v Evropsko unijo, razvoj in gospodarska rast Srednje in Vzhodno-evropskih držav ter drastična sprememba globalnih oskrbovalnih verig je spodbudila tako posamezne države, kot Evropsko komisijo, da so pristopili h kreiranju Evropskih več-pristaniških prehodnih regij (angl.: Europe’s Multi-port Gateway Regions).

Poleg političnih stališč Evropske komisije je za sledenje razmeram v naši regiji nastalo združenje NAPA (angl.: North Adriartic Port Association). Povezuje pristanišča: Benetke, Koper, Rijeka in Trst. Glavni namen združenja je promocija Severnega Jadrana kot »vrata v svet«, saj vsako posamezno pristanišče, na globalni ravni, predstavlja »kapljico v morje« oz. majhno piko na zemljevidu sveta. Vsa štiri pristanišča skupaj pa predstavljajo resno pristaniško področje za servisiranje pomorskih blagovnih tokov oz. edino konkurenčno vstopno-izstopno točko za blago na poti Bližnji/Daljni Vzhod – Srednja/Vzhodna Evropa.

Kakšne so prednosti povezovanja? Kako to povezovanje občutijo uporabniki? Kakšna je prihodnost povezovanje? Kje so priložnosti za izboljšavo?

PETEK, 7.4.2023

RESEARCH DAY