Program predogled test

Program
Program Logističnega kongresa 2024 - V PRIPRAVI

Prihod in registracija

Otvoritev kongresa, UVODNI GOVORI in podelitev nagrade

Pozdravni nagovori

Podelitev nagrade "Logist Leta"

Uspehi in dosežki logistov prispevajo k prepoznavnosti slovenske logistike. So temelj, na katerem gradimo nove ugledne logistične managerje in uspešna podjetja. Naj njihove zgodbe navdihnejo tudi vas.

PRIHODNOST LOGISTIKE - KLJUČNI TRENDI

Kako "Start Upi" vplivajo na prihodnost oskrbnih verig

Spoznajte, kako Plug and Play s pomočjo zagonskih inovacij, največjega svetovnega ekosistema za inovacijske platforme, ki spodbuja tehnološki napredek v največjih podjetjih s seznama Fortune 500 in v javnem sektorju, revolucionarno spreminja logistiko za globalne voditelje. Raziščite najsodobnejše logistične tehnologije, ki preoblikujejo trg, spoznajte, zakaj nenehno uvajanje inovacij ni le koristno, temveč tudi nujno, in si oglejte, kako so odprte inovacijske storitve ključne pri spodbujanju podjetij k napredku. Na podlagi resničnih zgodb o uspehu spoznajte, kako strateška partnerstva med zagonskimi podjetji in korporacijami vodijo do izjemnih rezultatov, ki presegajo okvire panoge.

Ključni trendi v logistiki - pogled na leto 2030

Globalna panoga oskrbovalnih verig je zapletena, obsežna in se nenehno razvija. Nepredvidena pandemija stoletja je presenetila vse in preizkusila naše oskrbovalne verige v času globalnih kriz. Potreba po agilnih in odpornih vrednostnih verigah je zdaj ključna in ne več zgolj možnost, povpraševanje po inovativnih tehnologijah za preoblikovanje delovanja oskrbovalnih verig in izboljšanje odločanja pa bo samo še naraščalo. Ta prehod na digitalno tehnologijo je že izpostavil njen preobrazbeni potencial, mi pa se bomo poglobili v nekatere primere uporabe in si ogledali, kako organizacije prepoznavajo pomen maksimalnega izkoriščanja digitalnih tehnologij. Predstavitev bo zajela pomembne trende, kot so digitalna preobrazba (umetna inteligenca, ML, veriženje blokov), ESG/trajnost, sledljivost in človeški kapital. Poglobljen vpogled v ključne trende, ki bodo oblikovali prihodnost oskrbovalnih verig, je bistvenega pomena za izgradnjo odpornosti.

DRUŽENJE S SPONZORJI

PRIHODNOST LOGISTIKE - POVEZOVANJE V OSKRBNIH VERIGAH

Konsolidacija distribucije v Belgiji družb Nestlé in PepsiCo (Primer dobre prakse)

Spoznavanje prihodnosti: Prednost krajšim, okolju prijaznejšim (zelenim) ali pametnejšim oskrbovalnim verigam?

Kako lahko v oskrbovalnih verigah hkrati dosežemo večjo učinkovitost, uspešnost in trajnost? Za to je potrebno sprejeti nove poslovne modele, saj so sedanji dohodkovni modeli pogosto zelo neučinkoviti. Kako lahko dosežemo ta prehod? Na obstoječih primerih so prikazane prednosti za vse vključene deležnike.

Sodelovanje pri oskrbi z lososi med dvema proizvajalcema Cargill in Skretting na Norveškem (Primer dobre prakse)

Opis predavanja bo dodan kmalu.

     

Sodelovanje v digitalizaciji mednarodne trgovine z uporabo tehnologije blockchain podjetij CargoX in Usyncro (Primer dobre prakse)

Digitalizacija mednarodnega poslovanja: CargoX in Usycnro
Prehod s papirnatih trgovskih dokumentov na elektronske različice omogoča izjemne prihranke v času in denarju, obenem pa izboljša raven varnosti in transparentnosti. Digitalizacija v logistiki je rastoč trg, na katerem že deluje več platform in rešitev, vendar pa te medsebojno ne sodelujejo. Z napovedano interoperabilnostjo CargoX in Usyncro bosta njuni platformi omogočili neposredno navzkrižno oddajanje dokumentov. Tako bo, na primer, lahko uporabnik Usyncra, ki izvaža v Egipt, izvedel postopek ACI skozi platform CargoX, ne da bi zapustil uporabniški vmesnik Usyncro.

      

Okrogla miza

Prihodnost logistike in kako pripraviti spremembe

KOSILO

UMETNA INTELIGENCA V LOGISTIČNIH STORITVAH

Umetna inteligenca je vedno bolj prisotna v našem vsakdanu, a prava vrednost UI se kaže prav v optimizaciji logističnih in proizvodnih procesov. V teh procesih nam lahko UI pomembno zniža lastno ceno naših izdelkov oziroma storitev. Poslušali bomo konkretne predstavitve dobrih praks pri uvedbi UI v procese planiranja in optimiranja iz Slovenije in tujine. 

Dvakratno izboljšanje učinkovitosti “fulfillment” centra z uporabo umetne inteligence za usmerjanje v realnem času (Primer dobre prakse)

Pri podjetju Gousto so imeli ob zagonu distribucijskega centra precej izzivov z učinkovitostjo, saj je bilo veliko procesov prilagojenih za “standardne” distribucijske centre, ki so v osnovi nekoliko enostavnejši za obvladovanje. Z uporabo večih algoritmov umetne inteligence smo uspeli podvojiti učinkovitost distribucijskega centra, s čimer se je efektivno zvišala čista obratovalna marža in hkrati omogočila hitra rast podjetja. Na predavanju bomo pogledali s kakšnimi izzivi smo se srečali in kako smo jih rešili z uporabo umetne inteligence, od optimizacije zalog, do usmerjanja v realnem času ter obvladovanju in usklajevanje večih centrov hkrati.

Uporaba umetne inteligence pri disponiranju kontejnerjev za povečavo produktivnosti (Primer dobre prakse)

V predavanju bomo opisali, kako smo uporabili umetno inteligenco pri izboljšavi procesa disponiranja kontejnerjev iz Luke Koper. Z Umetno Inteligenco rešujemo problem pomanjkanja podatkov v času prihoda ladje, o prevozu kontenerja iz Luke Koper na končno destinacijo. Vpeljan sistem bo omogočil optimalnejše postavljanje kontejnerjev znotraj Luke in s tem zmanjšal količino neproduktivnih premikov, kar niža stroške in poveča pretočnost tovora v Luki.

DRUŽENJE S SPONZORJI

DRUŽENJE S SPONZORJI

Sinergije AI in TMS: optimizacija poslovnih procesov in povečanje izkoriščenosti tovornih kapacitet (Primer dobre prakse)

Odkrijte močno zavezništvo med umetno inteligenco (AI) in sistemom za upravljanje transporta (TMS) na navdihujočem predavanju! Skupaj bomo raziskali, kako ta inovativna tehnološka združitev spreminja igro v logistični industriji. S praktičnimi primeri in navdihujočimi zgodbami uspeha bomo prikazali, kako lahko AI in TMS povečata učinkovitost, optimizirata procese ter omogočita maksimalno izkoriščenost tovornih kapacitet.
 

       

Okrogla miza

Ključna področja uporabe umetne inteligence v logistiki - kaj bo od zdaj naprej drugače

DRUŽENJE S SPONZORJI

VEČERNI DEL IN ZABAVA

Prihod in registracija

RAZVOJ LOGISTIKE V REGIJI

Globalne družbe potrebujejo globalne partnerje. V regiji se je postopoma razvilo kar nekaj družb, ki so danes sposobne razviti celovito logistično storitev povsod v regiji.

Kako jim je uspelo? Kako z regionalno prisotnostjo omogočajo boljšo konkurenčno pozicijo svojim naročnikom?  

Celovite prevozne storitve kot podpora gospodarstvu (Primer dobre prakse)

Transport in logistika sta nepogrešljiv del našega vsakdana in hrbtenica gospodarstva. Turbulentne razmere na mednarodnih trgih v zadnjih letih vedno znova dokazujejo, kako zelo pomembna je logistika za svetovno gospodarstvo in za naša vsakdanja življenja. V družbi SŽ – Tovorni promet, ki je eden od vodilnih železniških prevoznikov in logistov v regiji, nenehno razvijajo in optimizirajo svoje storitve. Vsak dan dokazujejo, da so logistične storitve nepogrešljiv del poslovanja vsakega uspešnega podjetja. Direktorica podjetja, mag. Melita Rozman Dacar, bo predstavila nekatere od celovitih rešitev, s katerimi podpirajo poslovanje in razvoj svojih kupcev v Sloveniji in v tujini.

Vstop v regijo preko enega kanala (Primer dobre prakse)

Skupina Milsped je globalni ponudnik logističnih storitev z močno prisotnostjo v Jadranskem morju, ki je znan po tem, da si je pridobil zaupanje svojih strank in je zavezan k odličnosti. Naše strokovno znanje in izkušnje na področju prevoza, carinskega posredovanja ter najsodobnejših skladiščnih in distribucijskih storitev odražajo našo predanost temu, da ostajamo v ospredju razvijajočih se industrijskih trendov. Skupina Milsped s svojim načelom “en kanal v regiji” presega konvencionalno logistiko. Kot pionirji prve integrirane robotske logistične platforme, namenjene elektronskemu poslovanju, se skupaj z našo neomajno zavezanostjo k odličnosti storitev ne uveljavljamo zgolj kot ponudniki storitev, temveč kot dolgoročni partnerji, osredotočeni na zagotavljanje trajnostnih in inovativnih rešitev.

Kako učinkovito od morja do končnega kupca v regiji (Primer dobre prakse)

Podajte se na pot preoblikovanja k “novim strankam” v predavanju z naslovom “Učinkovita logistika od morja do končnega kupca v regiji”. Spoznajte korenite spremembe, ki so posledica spremenjenega vedenja potrošnikov in razvoja inovativnih poslovnih modelov. Odkrijte natančno izdelane strategije za zadovoljevanje zahtev te nove dobe, ki zagotavljajo optimizacijo logističnih in špediterskih procesov za obvladovanje dinamičnih sprememb na trgu. Ne zamudite priložnosti, da se seznanite s poglavitnimi spoznanji, ki so ključna za uspeh v tem nenehno razvijajočem se okolju.

DRUŽENJE S SPONZORJI

Ključni izzivi v oskrbi regije (Primer dobre prakse)

Simon Franko, direktor družbe BASF Adriatic, bo v svoji predstavitvi občinstvo popeljal v svet mednarodnega kemičnega podjetja BASF. Z obravnavo primerov, dobrih praks in problematike dobavne verige želi Franko s svojim bogatim znanjem in izkušnjami spodbuditi in pritegniti občinstvo. Njegovo predavanje ne bo namenjeno le posredovanju dragocenih spoznanj in rešitev, temveč tudi spodbujanju motivacije in inovativnosti v panogi. S predstavitvijo uspehov in izzivov družbe BASF bo Franko spodbudil prisotne k razmisleku o nekaterih izzivih, s katerimi se sooča panoga.

Od morja do stranke – ključni izzivi

Predavanje bo temeljilo na železniški dostavi blaga in bo osvetlilo ključne probleme, s katerimi se operaterji trenutno soočamo, kot je vlaganje v Infrastrukturo in zaposlene.

Okrogla miza

Vpliv ESG standardov na poslovanje v regiji.

KOSILO

Pozdravni nagovor

ROBOTIZACIJA, AVTOMATIZACIJA IN DIGITALIZACIJA V TRANSPORTU IN LOGISTIKI

Digitalizacija je postala zaveza tudi v strateških državnih dokumentih. Avtomatizacija in robotizacija sta bila do sedaj v logistiki in transportu močno zapostavljena ukrepa. A se ga vedno bolj zavedajo tako logistična in transportna podjetja kot tudi ponudniki tehnoloških in digitalnih rešitev.

Kje so priložnosti za avtomatizacijo tudi v transportu? Kakšne so digitalne rešitve izven klasična digitalizacije osnovnih procesov?  

Prihodnji terminal Dachser - digitalni dvojček @ILO (Napredno notranje lociranje in optimizacija) (Primer dobre prakse)

Podjetje DACHSER je skupaj z Inštitutom Fraunhofer za pretok materiala in logistiko /Fraunhofer IML/ razvilo inovacijo na področju splošne logistike zbirnih pošiljk in jo preneslo v prakso. V tako imenovanem “@ILO-Terminalu” se popolnoma samodejno in v realnem času ustvari popoln digitalni dvojček vseh paketov, sredstev in procesov tranzitnega terminala. Na ta način se pospešijo vhodni in izhodni procesi, poleg tega pa so vedno na voljo aktualne informacije o tem, kje se nahaja posamezen paket. To prinaša koristi ne le logističnim operaterjem in voznikom, temveč tudi zaposlenim na področjih distribucije in storitev za stranke.

Znižanje stroškov distribucije in povečanje prihodkov s celovito digitalizacijo transportnih procesov (Primer dobre prakse)

V svojem predavanju dajem poudarek na  pomembnost psihološke kleti v vsakdanjem življenju in zakaj na njo ne smemo pozabiti, ter kakšna je vloga zaupanja v odnosu  Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ter pomemben del zdrave strukture osebnosti. Kako se povezujeta telesno in duševno, je ljudi zanimalo od nekdaj, saj se vse znane tradicionalne medicine v svojem bistvu ukvarjajo prav s tem vprašanjem. Dober odnos do sebe in drugih vpliva na naše življenje, posebno na zdravje. Osebnostni in socialni potenciali so potrebni za vzdrževanje psihološkega zdravja in uspešno reševanje problemov. Govorim tudi o hiši zdravja, o temeljih in stebrih, na zelo poenostavljen in spodbuden način. Sproščeno stanje telesa in duha namreč upočasnjuje srčni utrip in znižuje krvni tlak ter tako pospešuje prekrvavitev večjih mišic in zmanjšuje njihovo napetost. V drugem delu delavnice govorim o motiviranosti, kako spodbuditi zaupanje in optimizem, kako izboljšati odnose med ljudmi in uživati v njima.

  • Kako poskrbeti in poslušati potrebe svojega telesa?
  • Emocionalni možgani in pojam zadovoljstva.
  • Zaupanje in hiša zdavja.
  • Dobri odnosi in kako jih vzdrževati.

Robotiziran sistem vodenja skladišč - Primer dobre prakse Skupina Milšped

Opis predavanja bo dodan kmalu.

Z avtomatizacijo in robotizacijo v logistiki 8x hitrejši procesi (Primer dobre prakse)

Hella Saturnus Slovenija se ukvarja z razvojem in izdelavo avtomobilskih svetil, tiskanih vezij ter radomov. Pred dvema letoma je podjetje postalo del družine FORVIA, z združitvijo s Fourecia pa je koncern postal sedmi največji dobavitelj avtomobilske opreme na svetu. S sinergijo je v podjetju Hella Saturnus Slovenija prišlo do novih projektov, kar je pomenilo razširitev proizvodnih površin, posledično pa tudi večjo potrebo po skladiščnih kapacitetah.

Že pred tem se je podjetje soočalo z veliko prostorsko stisko, primorani so bili najeti eksterno skladišče. S tem so se znatno povečali stroški logistike, učinkovitost le-te pa je upadla. Sledila je odločitev o izgradnji novega logističnega centra z visoko regalnim avtomatiziranim skladiščem.

V predavanju bo prikazana pot, ki smo jo v oddelku logistike prehodili v zadnjih treh letih, po tem, ko smo dobili zeleno luč za največjo investicijo v logistične površine v zgodovini podjetja. Želimo vam predstaviti, kako je potekalo načrtovanje novih logističnih procesov ter materialnih tokov in kako smo izdelali vso potrebno dokumentacijo za povpraševanje in kako je potekal izbor ponudnikov. Predstavili bomo tudi, kako smo soočili s spremembami in kako smo premagali izziv glede nemotene oskrbe proizvodnje, kljub zelo oteženemu delovanju zaradi same gradnje.

Po izgradnji, zagonu in testiranjih smo podpisali primopredajno dokumentacijo za visoko regalno avtomatizirano skladišče. Predstavili vam bomo, kaj smo s tem pridobili in kaj bi danes naredili drugače.

DRUŽENJE S SPONZORJI

Avtomatizirano visokoregalno skladišče za kulise za Bavarsko državno opero (Primer dobre prakse)

Bavarska državna opera ima z 2500 m2 enega največjih opernih odrov na svetu. Bogate kulise za svoje predstave izdelujejo v lastnih delavnicah in jih na številnih lokacijah shranjujejo v posebnih zabojnikih. Zaradi naraščajoče frekvence menjavanja predstav in gostovanj je logistika skladiščenja kulis, odpreme in dostave, izjemnega pomena. Je ena redkih opernih hiš na svetu, ki za to potrebuje avtomatsko skladiščenje in odpremo kulis po predpisanih urnikih.

RIKO je na osnovi svojih inženirskih znanj in izkušenj na področju avtomatiziranih skladiščnih in intralogističnih sistemov zasnoval in zgradil novo avtomatizirano skladišče kulis za Bavarsko državno opero. Naročniku je tako omogočeno avtomatizirano skladiščenje vseh kulis na eni lokaciji.

  

Učinkovito oblikovanje distribucijske mreže in avtomatizacije v dostavi

Oblikovanje mreže minimarketov na podlagi pričakovanega povpraševanja z demografskimi podatki, pokritost mreže, bližina končnih točk dostave v e-trgovini, platforma za samodejno določitev poti vozilom za dostavo v dveh urah po naročilu.
 

Optimizacija skladišča z avtomatizacijo (ODPOVEDANO!)

Opis predavanja bo na voljo kmalu.

Okrogla miza

Kako učinkovito izpeljati digitalno in tehnološko modernizacijo

ZAKLJUČEK 2. DNE